Organisatie

De Twentse Cultuurverbinding (onderdeel het Projectbureau van Concordia in Enschede) is penvoerder van het festival. Zie hieronder het team dat het festival op poten zet.

Audry Hoemakersprojectleider

Ik hou me bezig met de programmering, communicatie en financiën van het festival. En omdat we een klein team zijn denken we vaak met elkaar mee. Heel leuk, want ik kan het niet laten om met tips over de aankleding te komen. Lekker moodboards maken… ik hou ervan!

Annelies Vosproductieleider

Ik begin altijd met de vergunningaanvraag van het festival voor de gemeente. Wanneer Audry klaar is met de programmering, kan ik ‘los’. Techniek, meubilair, horeca, aankleding… Alles wat de artiesten en het festival nodig hebben, ga ik regelen!

Clementine Maathuisvrijwilligerscoördinator

Dit jaar mag ik me aansluiten bij dit leuke team!
Mijn taak is het informeren van vrijwilligers en coördineren van de werkzaamheden.
Samen met alle enthousiaste vrijwilligers gaan we er een mooi festival van maken, ik heb er nu al zin in!

Ebelien van Ruggecontentmanager

Ik ondersteun het festival-team en zoek naar informatie en foto’s van de locaties. Deze informatie kan ter inspiratie dienen voor de deelnemers. Tevens zet ik het programma op de website. Heel leuk om te doen!